جدول پخش سریال

جدول پخشاطلاعیه های پخشدر آینده خواهیم دید

جدول پخش سریال ها در ترکیه :

جدول پخش سریال های بین المللی :

جدول پخش سریال های جهانی ماه آگوست ۲۰۲۰

۱stSaturday

Real Time with Bill Mahers18e21

Room 104s04e02

Amphibias02e07

Amphibias02e08

The Umbrella Academys02e02

Transformers: War For Cybertrons01e03

Last Chance Us05e05

۲ndSunday

The Owl Houses01e14

A Suitable Boys01e02

The Umbrella Academys02e03

Sword Art Onlines04e16

Transformers: War For Cybertrons01e04

Last Chance Us05e06


۳rdMonday

P-Valleys01e04

The Alienists02e05

The Chis03e07

NOS4A2s02e07

Perry Masons01e07

Wynonna Earps04e02

The Alienists02e06

Yellowstones03e07

I May Destroy Yous01e09

Last Week Tonights07e20

The Deceiveds01e01

The Umbrella Academys02e04

Transformers: War For Cybertrons01e05

Last Chance Us05e07


۴thTuesday

Penn & Teller: Fool Uss07e06

The Titan Gamess02e11

Stargirls01e12

American Dads17e17

The Fugitives01e01

The Fugitives01e02

The Fugitives01e03

Wentworths08e02

Little Birdss01e01

The Deceiveds01e02

The Umbrella Academys02e05

Transformers: War For Cybertrons01e06

Last Chance Us05e08

۵thWednesday

Americas Got Talents15e10

Greenleafs05e07

Condors02e10

The Fugitives01e04

Little Birdss01e02

The Deceiveds01e03

The Umbrella Academys02e06

۶thThursday

Big Brothers22e01

The 100s07e10

United We Falls01e05

Agents of SHIELDs07e11

Catfishs09e01

Corporates03e03

The Fugitives01e05

Little Birdss01e03

The Deceiveds01e04

QIs18e11

The Rains03e01

The Umbrella Academys02e07

Star Trek: Lower Deckss01e01

Semi-Detacheds01e01


۷thFriday

Alones07e09

Tacoma FDs02e09

Doom Patrols02e09

The Fugitives01e06

Little Birdss01e04

The Rains03e02

The Umbrella Academys02e08

Little Voices01e07

Central Parks01e12

۸thSaturday

Room 104s04e03

The Fugitives01e07

Amphibias02e09

Amphibias02e10

Little Birdss01e05

The Rains03e03

The Umbrella Academys02e09

۹thSunday

The Owl Houses01e15

Little Birdss01e06

A Suitable Boys01e03

The Rains03e04

The Umbrella Academys02e10

Sword Art Onlines04e17


۱۰thMonday

Big Brothers22e02

P-Valleys01e05

The Alienists02e07

The Chis03e08

NOS4A2s02e08

Perry Masons01e08

Wynonna Earps04e03

The Alienists02e08

Yellowstones03e08

I May Destroy Yous01e10

Teen Titans Gos06e23

The Rains03e05


۱۱thTuesday

The Titan Gamess02e12

Stargirls01e13

American Dads17e18

The Fugitives01e08

Mapleworth Murderss01e01

Wentworths08e03

Teen Titans Gos06e24

The Rains03e06


۱۲thWednesday

Greenleafs05e08

The Fugitives01e09

Teen Titans Gos06e25

۱۳thThursday

Big Brothers22e03

The 100s07e11

United We Falls01e06

Agents of SHIELDs07e12

Agents of SHIELDs07e13

Corporates03e04

The Fugitives01e10

QIs18e12

Teen Titans Gos06e26

Infinity Trains03e01

Star Trek: Lower Deckss01e02

Semi-Detacheds01e02


۱۴thFriday

Alones07e10

Tacoma FDs02e10

The Fugitives01e11

Little Voices01e08

Ted Lassos01e01

Central Parks01e13


۱۵thSaturday

Room 104s04e04

The Fugitives01e12

Amphibias02e11

۱۶thSunday

The Owl Houses01e16

A Suitable Boys01e04

Sword Art Onlines04e18

۱۷thMonday

P-Valleys01e06

The Chis03e09

NOS4A2s02e09

Lovecraft Countrys01e01

Wynonna Earps04e04

Yellowstones03e09

I May Destroy Yous01e11

Last Week Tonights07e21


۱۸thTuesday

Penn & Teller: Fool Uss07e07

The Titan Gamess02e13

American Dads17e19

The Fugitives01e13

Wentworths08e04

۱۹thWednesday

The Fugitives01e14

۲۰thThursday

The 100s07e12

United We Falls01e07

Corporates03e05

Star Trek: Lower Deckss01e03

Semi-Detacheds01e03

Biohackerss01e01


۲۱stFriday

Alones07e11

Tacoma FDs02e11

Lucifers05e01

Biohackerss01e02


۲۲ndSaturday

Room 104s04e05

Amphibias02e12

Amphibias02e13

Lucifers05e02

Biohackerss01e03

۲۳rdSunday

The Owl Houses01e17

Lucifers05e03

A Suitable Boys01e05

Biohackerss01e04


۲۴thMonday

The Chis03e10

NOS4A2s02e10

Lovecraft Countrys01e02

Wynonna Earps04e05

I May Destroy Yous01e12

Last Week Tonights07e22

Lucifers05e04

Biohackerss01e05


۲۵thTuesday

Penn & Teller: Fool Uss07e08

American Dads17e20

Wentworths08e05

Lucifers05e05

Biohackerss01e06

۲۶thWednesday

Lucifers05e06

۲۷thThursday

The 100s07e13

United We Falls01e08

Corporates03e06

Lucifers05e07

Star Trek: Lower Deckss01e04

Semi-Detacheds01e04


۲۸thFriday

Tacoma FDs02e12

Lucifers05e08


۲۹thSaturday

Room 104s04e06

Amphibias02e14

Amphibias02e15

۳۰thSunday

A Suitable Boys01e06

۳۱stMonday

Lovecraft Countrys01e03

Wynonna Earps04e06

Last Week Tonights07e23


 

چهارشنبه ۱۵ مرداد قسمت ۵ تو در بزن پخش نمیشود و به چهارشنبه ۲۲ مرداد تغییر پیدا کرد

جمعه ۱۰ مرداد قسمت ۶ آقای اشتباه پخش نمیشود و به جمعه ۱۷ مرداد تغییر پیدا کرد

 

 

به زودی

اتاق قرمز

مهاجم

Şahmeran

Maraşlı

Emanet

Sol Yanım

 

 

 

دسته‌ها