یک روز میاد که تمام زندگیت از جلو چشمات میگذره… پس کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه!