بایگانی برچسب ها: اورسلا کی لگوئین

جایزه ادبی اورسلا کی لگوئین

جایزه ادبی “اورسلا کی لگوئین” برای ادبیات داستانی برای نخستین‌ بار از سوی بنیاد این نویسنده از سال آینده به پاس کتاب‌ های داستانی پرانگاشتی که در حمایت از امید، آزادی، جایگزین پیدا کردن برای نزاع‌ها و نگاه کل‌نگرانه به جایگاه انسان در جهان طبیعت نوشته می‌شوند، اهدا خواهد شد.

دسته‌ها