بایگانی برچسب ها: سوره

رشته نمایش به هنرستان دخترانه سوره بازگشت؟

مدیرکل آموزش حوزه هنری می‌گوید: دوستان ما در آموزش و پرورش به دلیل سابقه این رشته در هنرستان سوره و استقبال هنرجویان با توقف یک ساله آن موافقت نکردند و قرار شد هنرستان سوره ضمن پذیرش هنرجوی نمایش، تحول را حین این دوره آموزشی ارایه و اجرا کند.

واکنش وزارت ارشاد به حذف رشته نمایش دختران از سوره

در روزهای گذشته خبر حذف رشته هنرهای نمایشی از هنرستان دخترانه سوره واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.

دسته‌ها