بایگانی برچسب ها: مرسین

پیشنهاد ازدواج غافلگیرکننده در صحنه تئاتر در مرسین

در مرسین ، تماشاچی روی صحنه در حین نمایش به دوست دخترش پیشنهاد ازدواج داد.

دسته‌ها