بایگانی برچسب ها: ريتينگ سريال ترکيه

رتبه بندی ۲۳ دسامبر ( ۲ دی ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده در روز جمعه ۲ دی‌ماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۲۲ دسامبر ( ۱ دی ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

رتبه بندی برنامه های پخش شده ۱ دی اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۲۱ دسامبر ( ۳۰ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۳۰ آذرماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۲۰ دسامبر ( ۲۹ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۲۹ آذرماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۱۹ دسامبر ( ۲۸ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۲۸ آذر اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۱۸ دسامبر ( ۲۷ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۲۷ آذرماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۱۷ دسامبر ( ۲۶ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۲۶ آذرماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۱۶ دسامبر ( ۲۵ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۲۵ آذرماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۱۵ دسامبر ( ۲۴ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده ۲۴ آذرماه اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …

رتبه بندی ۱۴ دسامبر ( ۲۳ آذر ) سریال های ترکیه ای اعلام شد!

نتایج رتبه بندی برنامه های پخش شده در ۲۳ آذر اعلام شد. جزییات ریتینگ نگاهی بهتر از روند پخش آثار ارائه می دهد …
عنوان ۱۰ از ۲۷« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ » ۲۰...آخر »

دسته‌ها