زندگی بهت اجازه‌ی تمرین کردن نمیده، باید در حین زندگی آموزش ببینی…