بایگانی برچسب ها: سندرم تخمدان پلی کیستیک

بی بی رکسا فاش کرد که پس از ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک ۳۰ پوند وزن اضافه کرد

در میان واکنش شدید طرفداران بی بی رکسا به اندام در حال تغییرش این خواننده فاش کرد که سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث شده بود که او بیش از ۳۰ پوند وزن اضافه کند.

بی بی رکسا فاش کرد که شرکت ضبطش به او گفته است که ۲۰ پوند کم کند

بی بی رکسا در یک برنامه رادیویی حضور یافت و در مورد ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و مبارزه با تصویر بدنی خود صحبت کرد.

دسته‌ها