پدرم می‌گفت به اندازه‌ای به بچه‌هات  پول بده تا یه کاری بکنن، نه به اندازه‌ای که هیچ کاری نکنن!